Mosquito Magnet Pioneer/Patriot ja mökkisähköjärjestelmät

Mosquito Magnet Pioneer- sekä Patriot-hyttysansojen jatkuva virrankulutus on n. 0,07A mutta laite käyttää vaihtovirtaa. Tällöin perinteinen esimerkiksi akkuihin varattava mökkisähköjärjestelmän tasavirtajännite on muutettava invertterillä 230V vaihtovirraksi. Laitteen oma muuntaja muuttaa tämän jälkeen virran 12V vaihtovirraksi. Laitteen toiminnan kannalta on tärkeää, että käytössä on hyvälaatuinen siniaaltoinvertteri (puhdas, ei modifioitu siniaalto). 

Em. konvertoinneissa hukkuu jonkin verran sähköä (n. 10%). Kannattaa myös huomioida se, että laitteen tulee olla päällä 24 tuntia vuorokaudesta. Tällöin laite toimii niin kuin sen on tarkoitus toimia. 

Esim. kahdeksan tunnin aikana ansan sähkönkulutus on 0,016 kW x 8 h = 0,128 kWh + invertterin tuottama häviö joka on noin 10% luokkaa (kokonaiskulutus ~0,140 kWh / 8h). 

Alla olevasta graafista näkyy käynnistyksen aikainen kulutus. Hehkusytyttimen kytkeytyessä päälle, laite kuluttaa hetkellisesti n. 190W, mutta tasautuu nopeasti ja on kuuden minuutin kohdalla n. 16W kun hehkusytytin ei enää ole päällä. Käynnistyksen aikaisen kulutuspiikin vuoksi ensimmäisen tunnin kulutus on aavistuksen suurempi kuin seuraavien tuntien. Invertteri pitää kuitenkin mitoittaa suurimman ottotehon mukaan, eli sen olisi hyvä olla antoteholtaan minimissään 300 W mikäli muita laitteita ei ole samaan aikaan käytössä. Esimerkkitapauksessa ilman lämpötila on +20°C. Kylmemmällä ilmalla käynnistyssykli kestää kauemmin. 

Graafi: Käynnistyksen aikainen kulutus.

Tekniset tiedot: 

Ottoteho: 16W (hetkellisesti ~190W) 

Virta: 0,07 A (hetkellisesti ~0,85A) 

Jännite: 230 V 

Pelkän 12V:n vapaa-ajan akun ja invertterin käyttö ei ole Mosquito Magnet Pioneerin / Patriotin kanssa kannattavaa. Laite käyttää vaihtosähköä ja sen vuorokausikulutus on n. 0,4 kWh. Esimerkiksi yleinen vapaa-ajan akku on nimelliskapasiteetiltaan 100Ah (12V x 100Ah = 1200Wh eli 1,2 kWh) ja se tyhjenee laskennallisesti n. kolmessa vuorokaudessa kun konvertoinnin ottama häviö lasketaan mukaan. Kapasiteetti on kuitenkin pääsääntöisesti laskettu akku täysin purettuna, jonka vuoksi käyttökelpoinen kapasiteetti lienee vain n. 2/3 ilmoitetusta eli toiminta-aika on esimerkin akulla vain n. 2 vuorokautta.